1067 Polka Dot Mermaid skirt

RM49 MYR
Size:
Colour:

BC2B5FC1-9C20-4A30-A1CD-E8F76D1D01CE.jpeg

1067 Polka Dot Mermaid skirt
Colour:Black / White
Size:S - XL SIZE
S SIZE ➭ Bust 88 Waits70 Length78
M SIZE ➭ Bust88 Waist74 Length79
L SIZE ➭ Bust92 Waist78 Length84
XL SIZE ➭ Bust94 Waist82 Length85
Price:RM88

3BFE5D1F-F32C-4794-B078-FB3154DC05C3.jpeg

4FF26837-C566-47EC-87B4-5AAAF46E6A67.jpeg

你的颜值女孩已上线,本期的王炸连衣裙!🔥

解决猪猪女孩的搭配难题,是贵气小姐姐没错了。

6DF23798-9C33-4233-B3B0-3B959E3BB1EA.jpeg

73534AB9-41B9-41DA-BCC3-68C4FD33E0EA.jpeg

7A4D7EF4-1B09-4803-A3BB-C830F90BA42E.jpeg

463EC7D3-2790-4CE4-BF89-0175F1359928.jpeg

87A89DA8-4F30-4492-AF9B-3C2C5FA6EE08.jpeg

5742308A-FABF-40C9-B3A9-B5A73A7886B5.jpeg

686B51CA-416A-43CC-A4A5-B092FDE5BF5D.jpeg

6DBC556B-0410-40B5-B768-341926D1E066.jpeg

EC906B1F-5946-49A4-B11E-C2744E83133F.jpeg

7B12E2FF-DB46-4FD8-944F-5251154B7115.jpeg

7A94D548-4100-431F-872F-6FDEB9D0AA65.jpeg

75DD4F6A-AC22-4D29-9A63-30267D8B1F7D.jpeg

8AD4FCFA-E0EB-4EB8-8BC1-BF2576E8FAC6.jpeg

A8AA7179-CD1F-44BE-B6EF-99080413C2B5.jpeg

 

 

 

 

 

14/2 update 💕

Mostly bought with

Recently viewed products